Vad är ESK

Esk bildades 1983. Det är en sammanslutning för boendeorganisationer i Ekeby och delar av Flogsta. En stor majoritet av områdets boendeorganisationer skickar representanter: bostadsrättsföreningar, samfälligheter och hyresgästföreningens kontaktkommittéer i Uppsalahem.

Ett unikt nätverk för samarbete, gemensamt ansvarstagande och tillvaratagande av gemensamma intressen, för områdets boendeorganisationer. Ett modernt byalag anpassat till stadens villkor!

Varje område väljer två representanter för att delta i möten och arbetsgrupper för olika frågor eller festkommittéer. Representanterna kallas till minst 4 möten per år och mötesplatsen är på Disponentvillan i Ekeby.

Kommittén har nära samarbete med Disponentvillans personal.

ESK ger utomordentliga möjligheter för boende i området att själv påverka sin boendemiljö och tillämpa närdemokrati.

Vad är och vad gör Ekeby-Flogsta Samrådskommitté

trad2.jpg

Historik