Adresslista för Ekeby-Flogsta samrådskommité

(Uppdaterad 2021-04-29)


Sammankallande: Astrid Mäkitalo
Kassör: Håkan Roos
Revisor: Laima Rosen
Sekreterare: Eva Sonered

BRf Annerstedt (Flogstavägen, Norra Skogen), 96 hushåll
Bertil Segerström, tel. 46 16 18
Flogstavägen 170, 752 72 Uppsala
e-post: Bertil_Segerstrom(snabela)hotmail.com

Brf Basarbo (Vänortsgatan/Torshamnsgatan), 54 hushåll
Andreas Löfström, tel 500171 eller 0708-669792
Basarbovägen 2, 75273 Uppsala
epost: andreas.lofstrom(snabela)comhem.se

Flogsta 82 samfällighet (Hesselmans v/Ihres v), 82 hushåll
Ordförande: Ove Eriksson, tel 510034
Hesselmansväg 9, 75263 UPPSALA
epost: ove.ericsson(snabela)akademiska.se

Kv. Helsingfors samfällighet (Helsingforsgatan), 32 hushåll
Ordförande: Kenneth Leverbäck, tel 550093; mobil: 070-5324227
Helsingforsgatan 25, 752 64 Uppsala
epost: leverbeck(snabela)gmail.com

Terence Hongslo, tel. 018 - 50 80 98
Helsingforsgatan 55, 752 64 Uppsala
e-post: terence.hongslo(snabela)gmail.com

Brf Krukan (Vänortsgatan), 4 hushåll
Vakant

Lokala hgf Köpenhamn (Köpenhamnsgatan), 41 hushåll
Ordförande: Leena Larsson
Köpenhamnsgatan 38
762 63 Uppsala
epost: leenalarsson25(snabela)hotmail.com

Eva Sonered , tel. 50 93 58
Köpenhamnsgatan 20, 752 64 Uppsala
e-post: eva.sonered(snabela)outlook.com

Noreens samfällighet (Noreens väg), 96 hushåll
Ordförande Göran Fällman
Noreens Väg 84
752 63 Uppsala
Tel: 018-46 09 74
goran.fallman(snabela)ramboll.se

Daniel Norlen, Noreens väg 49
752 63 Uppsala
tel: 072-7304943
daniel.norlen(snabela)hotmail.com

HS Nyberg (Flogstavägen)
Anders Borlund
Flogstavägen 134
752 72 Uppsala
Tel: 0730-083968
borka15(snabela)hotmail.com

Kv. Oslo samfällighet (Oslogatan), 39 hushåll
Ordförande: Niklas Noren
Niklas Noren, Oslogatan 10 752 64 Uppsala
niklas.s.noren(snabela)telia.com
tel: 018-506696

Astrid Mäkitalo
Oslogatan 38
752 64 Uppsala
Tel: 018-527556
Epost: astridmakitalo(snabela)hotmail.com

Kv. Reykjaviks samfällighet (Reykjaviksgatan), 40 hushåll
Ordförande: Staffan Yngve
Reykjaviksgatan 69
752 63 Uppsala
Tel 070-2978016
Epost: staffan.yngve(snabela)physics.uu.se

Erik Sandström
Reykjaviksgatan 73
752 63 Uppsala
Tel 070-4570330
epost: Mr.e.sandstrom(snabela)gmail.com

Kjell Andersson
Reykjaviksgatan 79
752 63 Uppsala
Tel 070-5277663
epost: kjelle.andersson(snabela)telia.com

Säve-Bruzewitz samfällighet (Säves väg), 60 hushåll
Ordförande: Carin Gardbring
Säves väg 47
75263 Uppsala
tel: 018-46 29 22; mobil: 076-374 99 29
epost: caringardbring(snabela)gmail.com

Brf Ekebydalen, 44 hushåll
Styrelsen brf Ekebydalen
Vänortsgatan 88
752 63 Uppsala
epost: samrad(snabela)brfekebydalen.se

Brf Thingvellir (Reykjaviksgatan), 57 hushåll
Ordförande:Björn Jonsell
epost: brf.thingvellir[snabela]live.se

Finn Hedman
Reykjaviksgatan 44
752 63 Uppsala
tel. 018 - 50 94 38
e-post: CrimsonFinn(snabela)yahoo.se

Brf Uppsala-Ekeby 1 (Reykjaviksgatan/Köpenhamnsgatan), 100 hushåll

Kattia Quintanilla

Christer Solander
Reykjaviksgatan 134 nb
752 63 Uppsala
tel. 018 - 53 42 35
e-post: christersolander(snabela)outlook.com

Brf Riksbyggen Uppsalahus nr 25 (Oslogatan/Helsingforsgatan), 106 hushåll
Håkan Roos
Oslogatan 85
752 64 Uppsala
, tel 018 - 50 87 73, 0734 034 968
e-post: e.hakan.roos@gmail.com

Brf Ekeby Hus, stödmedlem Expedition tel. 46 04 90

Disponentvillan
Vänortsgatan 115-117, tel. 018-727 54 30
752 63 Uppsala
e-post: uvb.Disponentvillan(snabela)uppsala.se